Struktura

PREZES ZARZĄDU

I. G
łówny Księgowy
1. Zespół finansowo-księgowy
 
II. Gł. Specjalista ds. handlu
1. Stanowisko ds. handlu
2. Inspektor ds. kontroli i marketingu
3. Stanowisko ds. zaopatrzenia,zbytu i sprzedaży
 
III. Specjalista ds pracowniczych,organizacji i samorządu

IV. Radca Prawny

V. Specjalista ds. technicznych i usług
 
VI. Specjalista ds eksploatacji bazy