Zarząd

Zarząd:
Prezes Zarządu: Wiktoria Wierzba
Członek Zarządu: Barbara Piłsyk

Rada Nadzorcza składa się z 11 członków w skład, której wchodzą:
 
Przewodniczący: Jan Prus
V-ce Przewodnicząca: Mirosława Asztel
Sekretarz: Anna ZwolińskaGrażyna Musiatowicz
Grzegorz Osiński
Ireneusz Lewandowski
Eleonora Gawryś
Janina Zawadzka
Jerzy Wytrykus