Zarząd

Zarząd:
Prezes Zarządu: Wiktoria Wierzba
Członek Zarządu: Barbara Piłsyk

Rada Nadzorcza składa się z 11 członków w skład, której wchodzą:
 
Przewodnicząca: Urszula Nagraba
V-ce Przewodnicząca: Mirosława Asztel
Sekretarz: Alina RzempołuchAnna Zwolińska
Zofia Krawczyńska
Wanda Mossakowska
Eleonora Gawryś
Grażyna Maślany
Jan Prus
Jerzy Wytrykus
Benedykt Sulejewski