Członkowie

Spółdzielnia zrzesza ponad 230 członków (stan na 31.12.2011). Status członka jest nadawany po uprzednim wpłaceniu kwoty min. 1000 zł na konto spółdzielni. Dzięki tej aktywności otrzymuje się kartę członkowską, która upoważnia do zakupów z 5 % rabatem w całej sieci sklepów PSS Społem Wołomin.
Więcej informacji na ten temat w Dziale Kadr.